Amboina Cyber Society - Mentoring 19 Januari 2013Dari Almascatie kepada Heru Tjatur

Okeh mas, segera disusun.

Tags:January 2013 | CC BY-SA 3.0